NT6

TVERRFAGLIG KOMPETANSE PÅ TVERS AV BEDRIFTER

– samlet på ett sted.

 • Hvem er NT6?

  Vi er et tverrfaglig kompetansemiljø bestående av nærmere 42 personer tilknyttet godt over 25 ulike private bedrifter, samlet på samme sted. Vi har en ambisjon om å skape et aktivt og lærende miljø i skjæringspunktet mellom IT, design og kommunikasjon.

  Gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av bedrifter skaper vi bedre prosesser og resultater sammen enn vi greier hver for oss. Nettopp det å dele og by på seg selv er essensen i NT6. Både oss imellom og med deg, du som kommer innom enten som kunde, student, som en del av universitetsmiljøet, eller en del av forvaltningen.

  Les mer om NT6

  Er du student?

  NT6 ønsker å være et bindeledd mellom akademia og næringslivet. Dette er fordi studenter og akademia trenger å koble seg på næringslivet tidligere, men også fordi næringslivet i aller høyeste grad har både behov og nytte av å koble seg på akademia.

  Les mer

  NT6-Talks

  NT6 åpner døren for det lokale næringslivet og alle som vil lære. 

  Les mer

  Bedriftene

  Vi har en ambisjon om å skape et aktivt og lærende miljø i skjæringspunktet mellom IT, design og kommunikasjon. Derfor har vi samlet et mangfold av forskjellige bedrifter under ett og samme tak.

  Se bedriftene